Включих се в тренинга Система за ефективен бизнес, за да разбера какво е това и да видя правя ли го.

Най-належащи в момента задачи в бизнеса са ми са кадрите и да направя правилник за вътрешния ред.

Най-ценното за мен от тренинга беше Организационната схема – видях как става и къде съм в нея.

След тренинга ще внедря:

Наемане на кадри

Вътрешните правила

Осъзнах, че трябва да работа повече като директор, а не като специалист.

Да ръководиш бизнес не е лесна работа и само по нюх не става.

Според мен този тренинга е подходящ за всички бизнеси и най-вече за прохождащите, тъй като по-добре да се започне по-рано всичко това. Но може би по-рано е по-неосъзнато.

Татяна Желязкова
Собственик на Школа по математика Авигея