Любопитно ми беше какво представлява тренинга Система за ефективен бизнес, още повече, че Неви Коева предварително ме информира за полезността на тренинга.

Належащите задачи в бизнеса ни в момента са: 

  • Продажби
  • Подбор на персонал – шивачки.

Най-ценното за мен беше: 

  • Друг поглед и много конкретика!!! чрез разработени шаблони ЗА ДЕЙСТВИЕ БЕЗ МНОГО ДА МУ МИСЛИМ! 

След тренинга ще внедря: 

  • Системни продажби
  • Системен подбор на персонал
  • Системен маркетинг

Получих още по-голяма вяра, че сме постъпвали правилно досега и ми стана още по-очевадно, че трябва да правим нещата бързо по разписан план! 

Осъзнах, че бизнесът ми ще стане системен и до 5 години корпоративен! 

Този тренинг е подходящ за всички малки, които искат да станат ГОЛЕМИ ЕКИПИ.

Страхил Атанасов
Собственик на Софитекс-СА ЕООД – производител на работни и защитни, униформени облекла