Близо 30 години предлагаме изключително успешни решения на пациенти с проблеми на гръбначен стълб, опорно-двигателен апарат, периферна нервна система с методите на физикалната терапия, кинезитерапията и рехабилитацията.

През 2023 година медицинския център премина през поредното разширяване, което промени изцяло начинът на работа с пациентите и начините на организиране на работните процеси на екипа.

         Това наложи промяна в цялата организационна схема на бизнеса, както и включването ми в тренинга на Неви Коева „Система за ефективен бизнес“.

         Не съм имала никакви съмнения относно този тренинг, защото работя с Неви в програмата й за експанзия на бизнеса и съм наясно с ползите от всяко нейно представяне на възможности за оптимизиране на бизнеса.

         В рамките на този тренинг получих много конкретни инструменти за планиране, реализиране и отчитане ефективността на маркетинга, който провеждам, много конкретни инструменти за проследяване на ефективността на работа на екипите в центъра, както и как да формирам и проследявам лесно числата, определящи движението на бизнеса в конкретния момент. Това изключително много улесни разпознаването на проблемите във всеки един момент – както текущите, така и потенциалните, като по този начин, онагледявайки цялостната картина, имам възможност да предотвратя възникването на някои от тях, а други да сведа до минимум, който не е критичен за бизнеса и на по-късен етап да реша.

         Искрено препоръчвам този тренинг за всеки, който има бизнес и осъзнато работи в посока неговото управление и оптимизиране.

         В този тренинг намирам много инструменти, окомплектовани в система за ефективно управление. Това е един изключително ценен синтез, с изключително лесни за внедряване инструменти.

Благодаря на целия екип на Неви Коева за прекрасната организация на тренинга.

Имам една единствена препоръка – такива събития да бъдат по-чести, защото са безценни.

Румяна Николова
Собственик и управител на Медицински Център ХОЛИМЕД