Уъркшопите на Неви ми харесат, заради възможността да получим първо конкретна информация, върху която да работим със собствен казус, но най – ценното беше личния ангажимент на Неви. 

Благодарение на нейната обратната връзка съставих описание на процес, който несъмнено ще даде положителни резултати.

Работата с Неви през последните 6 месеца ми помогна да развия стратегията на бизнеса от общото – към конкретни стъпки и действия. Вярвам, че благодарение на нейната подкрепа, резултатите ни ще продължат да се подобряват.

Николай Чалъков
Собственик на ИНЧ-ФРИГО ЕООД – Производство на хладилни камери и инсталации