Включих се в тренинг “Система за ефективен бизнес” на Неви Коева, за да науча повече за бизнес структурите. Като исках да изградя своя структура за търговци и партньори. 

Най-ценното за мен от тренинга беше, че информацията е систематизирана. Въпреки, че бях чувала някои неща, беше добре, че пак си ги припомням. Важно е да се разбере ролята на собственика какво всъщност прави и да се отделят задачите му от тези на специалиста. 

Това, което ще внедря след тренинга са:

  • ОРГ структурата в моя бизнес; 
  • отчетите на търговците; 
  • и ясните договори и правила за работа. 

След тренинга получих голямо осъзнаване и насока. Спестяване на време и предпазване от грешки.  

Осъзнах, че ако продължа да работя още по този начин, както досега, няма да ми помогне за следващите 10 години. Т.е. трябва да променя начина си на работа.

Магдалена Пюскюлева
Собственик на Power of Seven Arts – Арт-терапия и психология