Концепцията беше ясна, логически последователна, също така е много близка до начина, по който ние разбираме нещата и бихме искали да приложим, като си даваме сметка колко трудно, освен всичко останало, най-вече ще бъде самото внедряване при заварено положение. Но считаме, че това е начина и вървим вече в тази посока.

Така подредено, както сте го представили във Вашата презентация, започват да се запълват “празнините” при нас, т.е. неща, които не са ни били ясни какви са като съотношения или правила, или как точно се определят или смятат дадени показатели. Много ще са ни полезни определени съотношения, като напр. процент ФРЗ от маржа, кои съотношения са добри и кои не. В интерес на истината през годините сме се питали какви трябва да бъдат определени съотношения, но не сме успявали да намерим информация. Става въпрос за съотношения от типа колко е добре да бъде ФРЗ като процент от приходите за нашия бранш, какъв трябва да бъде процентът за търговците или има ли рамки, в които да се движи и т.н.

Хареса ми идеята за прозрачност, т.е. че всяка позиция, независимо каква е, може да се отчита по някакъв начин, като се открият и опишат основните й показатели. Определено за администраторските позиции не бяхме стигнали да мислим все още, а това знание сега може да ускори този процес при нас. Стана ясен и начина на извеждане на ключовите показатели.

Идеята за поощрителните бонуси също е много добра и предполагам, че ще бъде използвана при нас.

Така насочено мисленето ни, считам че ще ни помогне да осъзнаем някои важни моменти при растежа и разширяването на бизнеса, а именно предварително обосновано да се наема персонал, да е ясно какъв и при какви условия.

Със сигурност има още много въпроси, които предполагам, че ще изясняваме вече при самото изграждане на модела.

Галина Маркова
Финансов директор на Реалмет МСС Иновейшън Груп ЕООД – Производство на контейнери