Бих казала, че вече не бих пропуснала уъркшоп на Неви Коева. Аз, а и моите колеги, бихме се включвали винаги, когато имаме възможност.

Причината е, че темите, които Неви Коева поднася, винаги са структурирани като един алгоритъм, логичен и изчерпателен. Този алгоритъм дава рамката на въпроса и е напълно достатъчен, за да можеш, отговаряйки си на въпросите конкретно за твоя бизнес, и предприемайки след това съответните действия, да постигнеш резултат.

Считам, че таблиците и съветите, които дава са “право в десетката”, практични са и могат да се приложат веднага.

Галина Маркова
Финансов директор на Реалмет МСС Иновейшън Груп ЕООД – Производство на контейнери