Включих се в тренинга Система за ефективен бизнес, защото за мен беше важно да добия представа за цялостната картина на един системен бизнес, както и да определя следващите 3 стъпки към систематизиране на моя собствен бизнес.

Тъй като школата се развива добре, пред мен стоеше въпросът с присъединяването на още хора към екипа ни – както учители, така и администратор. За последната позиция се притеснявах най-много, тъй като тя е нова за бизнеса ми и досега не съм извървявала този път. 

По време на самия тренинг разбрах, че всъщност съм се справяла доста добре в бизнеса си и сега просто е време за следващото ниво. А когато имаш план и знаеш стъпките, въпрос на действие и постоянство е да стигнеш там. 

ОРГ схемата в тренинга определено беше откритие за мен. Работата по нея ми помогна да си подредя и изясня доста неща относно процесите в моя бизнес и да видя местата, които се нуждаят от подсилване. Вече гледам на тази схема като най-надеждния ориентир в изграждането на системен бизнес. 

Това, което ще внедря след тренинга е:

  • Ще започна с описването на фирмените ценности и споделянето им с целият ни екип. 
  • Ще създавам регламенти за всяка една работна позиция. 
  • Ще си наема асистент. 

За пръв път видях ясно каква точно е моята роля като собственик на бизнес, какво трябва да правя и какво не трябва да правя на тази позиция. Мотивирах се да не се бавя с вземането на решения и да действам по най-бързия начин, след като ги взема, дори да ме е страх и да има голям шанс да не ми се получават нещата от първия път. 

Осъзнах, че трябва да подсиля продажбите, като в дългосрочен план това включва и наемането на човек с тази функция. Другият начин е аз да се посветя почти изцяло на маркетинга и продажбите, като изключа други функции, изпълнявани от мен в момента. 

Препоръчвам тренинга за бизнеси, които са работили поне 2-3 години и реално са се сблъсквали с проблемите, разглеждани в него – наемането и управлението на хора, управление на финансите и т. н. За един съвсем нов бизнес много от нещата вероятно биха звучали твърде абстрактно.

Деяна Талева
Собственик на Езикова школа “Инсайт”