От няколко години се възползвам от знанията на Неви.

Най-ценното за мен от тренинга Система за ефективен бизнес беше, че се изискваха действия всеки ден, неща, които знаех че трябва да направя и все не намирах време. Сега бях принудена да ги направя и ми дадоха много по-ясна картина за бизнеса и с какво и къде трябва да се намеся, да променя, за да тръгнат нещата в положителна насока в бизнеса.

След тренинга ще внедря:

  • Разписани документи
  • Изчисления приноса на всеки
  • ОРГ система

Ефектът от тренинга беше изненадващ, мога да намеря време!

Осъзнах, че ако радикални промени не направя, няма как да се променят нещата.

Тренингът става и за производство и за търговия на стоки и услуги, мисля за всички, и B2C и B2B.

Благодаря!

Благовеста Алексова
Управител – Дентални и зъболекарски материали за специалисти – МиПлант, гр. София