Намерението ми да се включа в тренинг “Система за Ефективен бизнес” беше да подобря организацията във фирмата, да направя бизнеса по-ефективен. Моята цел е да увелича приходите, но ако нямам добра система или няма да успеем да посрещнем оборотите, или ще застрашим качеството на работата ни и ще развалим репутацията на брокера. А грешките в нашия бизнес могат да струва много повече.

Най-належащите казуси в бизнеса ми в момента са:

  • Ефективност в процесите чрез автоматизация
  • Постоянен поток на потенциални клиенти
  • Увеличаване на средния чек

Най-ценното за мен в тренинга беше: Организационната схема – след повече от десет години мисля, че ми става ясно какво точно представлява и как да служи.

Помогнаха ми много помощните материали – за финансите и управленските отчети на фирмата, за наемането на маркетингова агенция и за наемането и въвеждането на нов служител.

Това, което ще внедря след тренинга е:

  • Работя по процедурата за наемане на нов служител. 
  • Ще се движим по план, за обучение и съответно за възнаграждение
  • Ще изпиша с помощта на колегите ми всички инструкции и правила, необходими за нов служител
  • Ще въведа система за заплащане според резултатите.

След тренинга имам Яснота и решителност.

Осъзнах, че единственият начин да успея да изведа бизнеса на друго ниво, да развия повече точки на продажба е добра организация и система.

Правилата ще повишат увереността на колегите ми и ще подобрят работата ни.

Според мен този тренинг е подходящ за всеки един бизнес. Преди време това беше много досадна задача. Защото е доста комплексна и отнема време. А човек не може да види резултатите веднага. Но това е единствения начин един бизнес да иска по-високи цени, да се разраства, продава и наследява. Препоръчвам го за всеки бизнес – производство, търговия, услуги.

Анелия Ангелова
Собственик на Застрахователен брокер Вяра