Присъствам днес на обучението Заплати за резултати на Неви Коева и намирам учението за изключително интересно не само за мен, а и за всички присъстващи. Всеки един работодател знае колко е важно служителите да бъдат добре мотивирани, но и да получават правилната заплата.

Изключително полезно и интересно. Препоръчвам на всеки, който иска бизнеса му да плаща толкова, колкото служителите му са заработили и са допринесли за бизнеса му.

Анелия Ангелова
Собственик на Застрахователен брокер Вяра