блогът на неви

Какво е продажбена фуния?

Какво е продажбена фуния?

Най-просто казано продажбената фуния е процеса на привличане на потенциални клиенти и превръщането им в платени клиенти.