✔ Първа стъпка: Да напишете публикация и да се похвалите със своите успехи в бизнеса.
✔ Втора стъпка: Да изчислите приходите, печалбата, разходите, ефективността на служителите и да изтриете горната публикация. За да не се налага да триете публикацията, а резултатите не само да събират харесвания, но и да са полезни за бизнеса, подготвихме следните стъпки:

🚩 Стъпка 1. Оценете годишния си отчет по приходи и печалба.

Основното при анализа е, да разберете какво е правила компанията през цялата година.
Тук има само 3 опции: работили сте за печалба, понесли сте загуби или сте спрели на място.

За да разберете как е преминала годината за вашия бизнес, е нужно да погледнете отчета за печалбата и загубата = Profit & Loss (P&L). Отчетът P&L се води през цялата година и към края на годината се анализира годишна печалба. Общата печалба за годината се сравнява с два показателя:

Реалната печалба за миналата година – миналата година сте били на печалба 80 000 лв., тази година се равнява на 112 000 лв., значи сте супер шампиони.

Планът ви за печалба за тази година – при изпълнение на плана от 80 до 120% и пак сте шампиони. Ако е по-малко от 80% или повече от 120%, трябва да разберете колко реалистично сте задали плановете си и как е работил бизнеса. Тук не става въпрос за математика, а за конструктивен анализ. Ако нямате план за тази година, време е да планирате печалбата за следващата година. Планът трябва да е реалистичен, но с предизвикателство – за да има към какво да се стремите.

Освен печалбата, в P&L се гледат и приходите – и също се сравняват с реалните приходи за миналата година и с плана за тази година.

Отделно може да оцените доходността по месеци: вижте в кои месеци доходността е била по-висока и в кои – недостатъчна. И тук също не става дума за изчисления, а за мисъл: защо се е случило, може би компанията ви е дала твърде много отстъпки и е загубила пари или неуспешно е променила доставчика, или е наела служители, които не е внедрила успешно.

🚩Стъпка 2. Вижте дела на административните и търговските разходи.

Нека усложним задачата: да предположим, че миналата година приходите са били 10 млн., тази година – 20 млн. Може да изглежда, че отново сте шампиони. С нарастването на приходите, нарастват и разходите, които изяждат разликата.

Запомнете общото правило: С увеличаването на приходите, делът на разходите за продажба и административните разходи трябва да намаляват.

Спомнете си, че има и още нещо:
Търговски разходи са реклама, маркетинг, заплати на мениджъри продажби и директор продажби; Административни разходи – счетоводство, наем на офис, закупуване на канцеларски материали, заплата на директор.

Тези разходи могат да се увеличат, като например заплатите на служителите, но във всеки случай приходите трябва да растат по-бързо.

Да разгледаме следният пример:
Компанията АВС има приходи от 10 милиона, административни и търговски разходи – 2 милиона.

Ние изчисляваме: 2 / 10 = 20% – това е делът на разходите в приходите. Тази година разходите са станали 3 милиона, а приходите – 20 милиона.

И след пресмятане получаваме: 3 / 20 = 15%. Оказва се, че в абсолютно изражение разходите растат, но в процентно съотношение виждаме, че компанията се справя добре: разходите (като дял) намаляват спрямо приходите.

Случва се и обратното: приходите се увеличават, но разходите се увеличават още повече. Например приходите са станали 20 млн., а разходите 5 млн. Тогава делът на разходите в приходите става вече 25%.

И се оказва, че преди компанията е можела да получава приходи при по-ниски разходи. Това означава, че сега не работи толкова ефективно и маржът на нетната печалба намалява.

🚩Стъпка 3. Колко приходи получавате средно от 1 служител?

Нека да видим дали сте наели нови служители тази година с причина. Или може би следващата година ще трябва да се сбогувате с някои от тях.

За целта изчисляваме приходите средно от служител:

От няколко години в компания АВС работят 50 човека, а годишните приходи от бизнеса са 10 милиона. 10 милиона / 50 души. = 200 000 лв — това е колко с пари допринася всеки служител.

Тази година компанията е започнала да расте: приходите са нарастнали до 15 милиона и са били наети още 50 души. 15 милиона / 100 души = 150 000 лева — това е колко пари е донесъл всеки служител тази година.

Оказва се, че компанията може да печели повече пари с по-малко хора, а сега има допълнителни разходи (или т.нар. раздут щат) . И фактът, че формално приходите са нараснали, не означава, че сте се справили по-добре.

Приходите на служител могат да се разглеждат, както за всички служители, така и само за търговската единица – мениджъри продажби, директори. Но смисълът е един и същ: ако има повече служители, приходите трябва да растат, иначе защо компанията ще се нуждае от толкова много хора.

🚩Стъпка 4. Оценете отчета по паричните потоци по сметките си.

Друг отчет, който ще ви помогне да обобщите годината, е отчетът за паричните потоци. Ако не, можете просто да погледнете извлеченията от банковата сметка.

И така, в отчета на движението на паричните потоци се интересуваме от движението им за годината и по месеци: колко фактури, плащания и най-важното колко пари са оставали всеки месец.

Ако видим, че някои месеци сме били на минус и не са оставали пари по сметката, например поради сезонността на бизнеса, те трябва да бъдат взети под внимание при планирането тази година.

Заделяйте пари предварително, когато има добри приходи – за подпомагане на бизнеса извън сезона; Планирайте възможен заем – отбележете си, че заемът е нужен за еди кои си месеци и го уговорете предварително. Като цяло това е необходимо, за да се планира предварително как компанията ще излезе от ситуацията, ако това се повтори следващата година.

🚩Стъпка 5. Разберете дали и колко парите работят ефективно за вас?

И накрая: В края на годината си струва да изчислите възвръщаемостта на инвестициите – за да разберете колко ефективно работят парите за вас.

Възвръщаемостта на капитала се изчислява по формулата:
Нетен доход за годината / Собствен капитал * 100%

Например, компанията е спечелила 20 милиона лв. за една година, докато собственикът е инвестирал в нея 10 милиона. Изчисляваме по формулата: 20M / 10M * 100% = 20%

Този резултат се сравнява с резултата от предходната година, както и с лихвите от банките и колко печелят конкурентите в бранша. Ако банките дават 7% върху депозитите, а нашият предприемач е успял да спечели 20% годишно, той е свършил много добра работа.

Друг е въпросът, ако доходността е 5%. Тук си струва да помислите дали този бизнес е необходим, ако можете да спечелите повече, ако парите ви стоят в банката.

Във всеки случай собственикът на бизнес трябва да седне с финансовия директор и да помисли как може да увеличи възвръщаемостта на капитала през следващата година и да направи план.

Накратко: И така, как да приключите годината и какво да правите с тези знания през следващата година?

🔎Оценете годишния приход и печалба → планирайте колко искате да спечели компанията през следващата година. Добавете и предизвикателство към себе си.

🔎Изчислете дела на административните и търговските разходи спрямо приходите → анализирайте дали има недостатъчност и планирайте да изравните това съотношение през следващата година.

🔎Изчислете приходите от служител → освободете неефективните служители.

🔎 Оценете баланса на парите в сметките за всеки месец → бюджет за минусовите месеци.

🔎 Изчислете ефективността на капитала → помислете заедно с екипа ви как да увеличите рентабилността през следващата година.

🚩 И напишете публикация с резултатите от годината в социалната мрежа, разбира се!

Ние можем да ви помогнем с годишните резултати. Ако искате да се гордеете следващата година, нашите програми ще ви помогнат.

Вижте какво вече са постигнали наши клиенти:
Можете да започнете работа с нас още сега: видът на бизнеса, градът и дори държавата не са важни. Ние работим онлайн, така че можем да работим с фирми от всеки град в България, Европа или друга точка от света.

А най-лесният начин да научите повече за работата ни е като посетите една Виртуална екскурзия в нашия Отдел Продажби. Там ще видите какви отчети е нужно да имате и как ние сме организирали работата при нас.