Някои хора си поставят цели в бизнеса. Някои обаче, вече са се демотивирали от горчив опит и си работят по бизнеса, но не си поставят цели, за да не се разочароват.

Истината е една – Ако не умеете да планирате, планирате да не успеете.

В последните 2 седмици проведох около 10-тина срещи с участници, които сега се включват в Менторската програма и забелязвам, че при повечето от тях има едни и същи проблеми при поставянето на цели.

Затова ще ви ги споделя основните грешки в планирането, заради които не се постигат целите.

  1. Липса на ясна визия за развитие на бизнеса в следващите  3-5 години
  2. Неадекватни финансови цели – или твърде ниски, или твърде високи. Липса на ясни лични финансови цели.
  3. Непланиране на ресурси. Или няма яснота какви точно ресурси са необходими или не се планират изобщо.
  4. Липса на умения. Например – липса на умение да се наемат подходящи хора, липса на умение да се сформира екип, липса на умение да се делегира и т.н.

А за повече подробности гледайте видеото.