За бизнесът е важно служителите да започват и да идват на работа, не за да „прекарат време от 8 до 5“, а за да се развиват, да израстват и да движат бизнеса напред.

Затова през 2017 година започнах да изучавам различните системи на заплащане, в търсене на най-справедливият начин на финансова мотивация.

Самата аз умеех да наемам хора, но някак си след 2-3 години почти винаги се стигаше до там, че те бяха доволни от работата си, а аз не. И понеже това се случваше не с един или двама служители си признах, че проблемът може би е в мен. И бях права.

През 2018 година въведохме заплащане на служителите, което зависи от личните резултати на самите служители.

Това беше стесиращо и за мен и за тях, но с радост установих, че при ясни правила тези служители, от които аз бях доволна и на които държах, останаха и приеха промените с желание. И започнаха да получават по-високи заплати, тъй като вече и те можеха да влияят на размера на заплащането.

Често при проблеми с продажбите или бизнеса, много собственици на бизнес решават да намалят заплатите.

Рязкото намаляване на заплатите на всички, означава загуба на ценни хора и клиенти, а оттам и загуба на бизнес. 

Затова реших да ви споделя най-често срещаните грешки в заплащането, които обикновено отблъскват кадърните и продуктивни служители, и от там и бизнесът не върви.

Прочетете ги внимателно и проверете кои от описаните по-долу грешки присъстват и във вашата система на заплащане.

1. Честа смяна на системата на заплащане.

Променливите настроения и решения на собственика карат служителите да бъдат неуверени.

Служителите не обичат, когато правилата на играта се променят, особено ако промяната не е в тяхна полза.

Няма нужда да стресирате екипа си всеки месец с нова система от награди и наказания. След няколко месеца те престават да ви приемат на сериозно и губите авторитета си.

2. Несправедлива система на заплащане.

Представете си, че имате счетоводител от 15 години. Той е лоялен. Спасявал е бизнеса „3 пъти от фалит и 5 пъти от затвора.“ Но заплатата му е на половината от тази на търговеца, назначен преди 6 месеца.

Как ще се чувства счетоводителят ви? Не особено щастлив. Ще помогне ли на търговците да подготвят по-бързо документи и фактури, за да сключват по-бързо сделки и да печелят повече? Не.

Системата за заплащане трябва да е справедлива и да отчита и трудовия стаж и бонусите, в зависимост от приносът към общата печалба.

3. Голяма фиксирана заплата.

Голяма фиксирана заплата без бонуси, ви пречи да се разширявате, защото всеки нов служител е скъп. Още повече, че винаги в началото новите служители не допринасят кой знае колко много за печалбата. Почти винаги първите няколко месеца те се явяват разход. В същото време желанието да се даде на хората стабилност и увереност ви прави лоша услуга.

Друг проблем с високата фиксирана заплата е, че ако имате 2-ма служителя на еднаква позиция, и единият от тях е по-продуктивен, виждайки, че и на другият му плащат също толкова, с времето престава да е мотивиран и постепенно се отказва от идеята да бъде проактивен, креативен и да поема повече отговорности.

По време на криза или сложна ситуация за вашият бизнес, когато приходите спадат, а заплатите остават фиксирани и големи, единственият начин да се справите е да забавите заплатите или да намалите персонала.

В резултат на това „стабилността“ за служителите води до нестабилност и загуби за бизнеса и като резултат всички губят.

4. Ниска фиксирана заплата

Много работодатели дават ниски заплати, за да предпазят бизнеса от риск. Това обикновено води до 2 критични фактора:

  • Трудно привличате и наемате хора на ключови позиции и затова ставате зависими от служителите, които все пак са останали да работят при вас.
  • Кадърните и способни кадри след като видят, че колкото и да работят, никак или съвсем малко могат да повлияят на заплата си, бързо се преориентират и си търсят нова работа. По този начин губите пари двойно.

Веднъж, докато наемате новите кадри и ги обучавате.

Втори път като най-добрите и обучени кадри постоянно си тръгват и вие работите с кадри, които са под или на средно ниво, но се задоволяват с фиксираната заплата.

5. Сложна система на работна заплата.

Внедряването на система за плащане, която е полезна за бизнеса, но трудна за служителите за разбиране и не могат сами да си я изчислят си губи смисъла.

Ако обвържете хората с голям брой показатели, те просто няма да знаят с какво да се захванат първо и от какво зависи личният им доход.

В идеалния случай всеки служител би трябвало да може да изчисли бъдещата си заплата в рамките на минута.

6. Заплащане обвързано само с работното време, а не с резултата.

Представете си, че плащате фиксирана добра заплата на 2 служители на длъжност счетоводител.

Единият обаче обгрижва 20 фирми, а другият – 10 фирми. Единият приключва работа още средата на месеца, а другият си остава работа и вечно има да довършва нещо.

Да, и двамата примерно са на една възраст и работят при вас от 2 години, идват на работа редовно и не закъсняват.

Обаче погледнато реално единият допринася повече за печалбата на бизнеса, докато вторият просто отбива номера.

Ако искате да ви помогнем в изграждането на Система за заплащане ви каним да се включите в Безплатния мини-курс “Справедливи заплати”

Участието е напълно безплатно засега.
Регистрирайте се тук и ще получите подарък – https://nevikoeva.teachable.com/p/free-course-spravedlivi-zaplati