Най-често срещаният проблем за растеж на бизнеса е липсата на време на собственика на бизнес.

Най-честият отговор на въпроса:

Защо не сте успели да внедрили еди какво си в бизнеса?

е – “Нямам време. Нямам време да си вдигна главата.”

Това добре ли е или зле?

Когато започвате своя бизнес – имате време.

Но след това, когато дойдат първите клиенти се започва една бясна въртележка.

  • Производство, доставка, логистика.
  • Сайт, маркетинг, онлайн присъствие.
  • Продажби, call центрове, търговци.
  • Доставки, куриери, предоставяне на услуги.
  • Още от първата продажба имате и издаване на фактури, банкиране, плащания на сметки, отчети.

И така ден след ден.Докато един ден осъзнаете, че работите средно 60-70 часа седмично.

парите в края на месеца не са толкова, колкото ви се иска.

Това е истинският проблем – Когато имате бизнес, но нямате и време и пари.

Ето и моя отговор по този въпрос: