Колко стойност създават служителите ви?

Стойността на служителите е може би най -важният и интересен показател за бизнеса. Особено в моменти на криза:.

Колко стойност създава един служител, който получава заплата във вашия бизнес? Как да го изчислите? И как да го приложите в работата си?

1. Този показател се изчислява за седмичен период. Ако доходът е бил нулев през седмицата, тогава служителите ви също са създали нулева стойнсот. Тази седмица бизнесът ви не е получил пари, които след това да може да разпределяте.

Така че, ако го изчислявате на седмична база, веднага ще видите дали на бизнесът (собственикът) му е лесно да „диша“, или не може да си вземе дъх за елементарно оцеляване.

Сумите от оборота няма да ви дадат никаква важна информация, с която да изчислите ефективността на служителите си.

Печалбата също не носи подробна информация.

Защо? Защото, ако 50 000 на месец за двама партньори е чудесен бизнес, но когато 50 000 трябва да бъдат разделени на 120 служители, е бедствие.

2. И така, ето какво трябва да направим:

Ние изчисляваме седмичния марж. Ако е много трудно, разделяте средния месечен марж на 4.

За приблизително, но доста точно изчисляване на маржа, изваждате от брутния доход на вашата компания (за една седмица) така наречените „чужди пари“ – цената на суровините, материали, покупна цена на продуктите, данъците,  такси и комисионни за посредници.

Всички други разходи (заплата, наем и т.н. са част от маржа). От вас зависи как ще ги разпределите и за какво.

Маржът – в този контекст е „добавената стойност“ .

Разделяте маржа (за една седмица!) на броя на служителите (с изключение на експерти, ако са включени в „парите на други хора“).

И да преминем към практика.

За ваше удобство направихме калкулатор на този показател. Калкулаторът е достъпен безплатно на нашия уебсайт, след регистрация

Само ДЕЙСТВИЯТА дават РЕЗУЛТАТИ