На всяко тримесечие. бизнесът си прави равносметка. В случая е важно, не просто да гледате числата в края на всеки месец, а да си направите правилните изводи и да коригирате по-нататъшните си планове спрямо тях

Средата на годината е чудесен момент да преразгледате докъде сте с постигането на целите в бизнес и личен план.

В тази динамична обстановка, при много бизнеси се наблюдава следният нежелан ефект – поради увеличаване на цени на суровини, материали, ток, горива, заплати и инфлация се намалят маржовете, а оттам и печалбата.

Вижте какво да преразгледате, върху кои 3 ключови фактори да се фокусирате, за да постигнете печалбата,която сте си заложили като цел в началото на тази година.

Приятно гледане.

А ако искате да видите в детайли, кои инструменти са ви нужни за редовно постигане на плановете ви за продажби, попълнете тест в който да проверите – Колко е ефективен вашият продажбен процес сега?

Попълването на теста отнема около 10 минути, но след това ще получите анализ на своите резултати от наш експерт.